Kuuntele podcast täältä.

Tekstivastine:

Sanna: Ohjaava opettaja Sanna Komu Valterista äänessä. Minä haluan kertoa ohjauskäynnistä, jossa ilmentyminä ohjauskäynnillä olivat, että asioista kannattaa käydä vuoropuhelua ja että johtopäätöksiä ja toiminnan arviointia ei kannata tehdä vain olettamuksiin ja liian nopeaan reagointiin pohjautuen.

Kyseessä oli tilanne, missä opettaja pyysi ohjauskäyntiä varmistaakseen, että tekevätkö he koululla asioita oikein ja mitä he voisivat vielä tehdä, että oppilaan kokonaistilanne oppimiseen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyen olisi otollisempi. Oppilaan kouluviihtyminenkin oli huolena opetushenkilöstöllä ja lähityöntekijöillä. Lähtötilanteessa monialaiseen keskusteluun ja kouluarjen järjestämiseen liittyi hyvin erilaisia näkökulmia, joissa keskustelun osapuolet olivat aluksi näkemyksiltään hyvinkin eri raiteilla.

Ohjauskäynnin ja sitä edeltävän yhteydenpidon aikana nämä monialaiset toimijat kertoivat omia näkökulmiaan asioiden toteuttamisesta ja asioiden tilasta eli periaatteessa hiukan ennakkoon. Ohjauskäynnin aikana valterilainen kuuli hyvin erilaisia näkökulmia.

Kun ohjauskäyntiprosessin aikana eri näkökulmat tulivat kuulluksi, valterilainen osasi niistä päätellen ruveta vinkkaamaan oppilaan ympärillä toimiville lähi-ihmisille ja kysellen kuulostelemaan, mikä voisi olla toimintaan ja kouluarjen järjestämiseen liittyvä menetelmä, jota saattaisi olla hyvä lähteä kokeilemaan. Siitä kehkeytyi yhteinen keskustelu, jossa oppilaan ympärillä toimivat lähityöntekijät saivat enemmän yhteistä näkymää ja heidän keskinäiseen työnjakoonsakin rupesi tulemaan selkeyttä.

Ohjauskäyntiin liittyen nämä oppilaan lähityöntekijät hyödynsivät valterilaisen ohjauksissa toimintakykyarvio.fi -palvelua kuvaamaan oppilaan tilannetta monialaisesti. Oppilaan toimintakykyä kuvattiin sitä kautta. Oppilaan lähityöntekijät keksivät etenemisjärjestyksen itse, mitä rupeavat seuraavaksi tekemään.

Valterilainen toimi itseasiassa ohjauskäynnillä ikään kuin sanoittajana ja täydensi asiantuntijuudellaan ohjauskäyntiin liittyvässä vuorovaikutteisessa keskustelussa paikallisen toimijoiden omaa osaamista liittyen oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin. Summa summarum oli hyvinkin monipuolinen, ohjauskäynnillä lisääntynyt osaaminen, parantunut yhteistyö ja jäsentynyt työnjako.