Palvelut

Valterin keskeisiä palvelumuotoja autismikirjon oppilaiden asioissa ovat ohjauskäynnit oppilaan lähiympäristöön eli kouluun, päiväkotiin ja kotiin.  

Tukikeskusteluilla tuetaan nuorta itseään esimerkiksi oman erilaisuuden hyväksymisessä. Lisäksi autismikirjolaisille soveltuvilla pedagogisilla arvioinneilla voidaan arvioida lapsia ja nuoria. Sosiaalisten taitojen ryhmät on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat vuorovaikutustaitojen harjoittelua. 

Tarjoamme autismikirjosta monipuolisesti koulutusta sekä työntekijöille että perheenjäsenille. Koulutusta järjestetään sekä tilauskoulutuksina asiakkaan pyynnön mukaan räätälöitynä, että valmiina kalenterikoulutuksina. Autismikirjon asiantuntijakoulutus on jo vuosia ollut sopiva koulutus heille, joilla on jo perustiedot autismista ja halua saada työhönsä lisää autismikirjon ymmärrystä toisten samanhenkisten osallistujien kanssa.  

Työnohjausta voi myös tilata työpaikoille, joissa työskennellään autismikirjolaisten kanssa. Työnohjaus voi olla case-tyyppistä tai laajemmin yhdessä sovittaviin tavoitteisiin tähtäävää. 

Etäpalvelut

Etäpalvelut ovat tärkeä osa Valterin toimintaa. Toteutamme oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvää ohjausta ja tukijaksoja osittain tai kokonaan etäyhteyksin. Myös koulutukset, konsultaatiot ja työnohjaukset voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti etäyhteyksin

Lue lisää etäpalvelutoteutuksistamme ja asiakkaiden kokemuksista täältä

VR-teknologia

VR-teknologiasta voi olla apua autismikirjon oppilaan arjessa. Olemme kokeilleet tukea VR-teknologian avulla autismikirjon henkilöiden siirtymätilanteita, toiminnanohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä. Tästä voit lukea lisää blogistamme.

Miten tuen autismikirjon oppilasta?

Itseohjautuvuuden vaatimus ja avoimet oppimisympäristöt sekä puutteelliset tukitoimet lisäävät autismikirjon oppilaan stressitasoa, minkä takia heillä voi olla vaikeuksia keskittyä ja osallistua opetukseen. Koulussa melu, runsaat näköärsykkeet, struktuurin puute, vaihtuvat ja suuret opetusryhmät sekä ennakoimattomat siirtymät kuormittavat autismikirjon oppilaita. Lue blogistamme lisää.

Podcast

Miten kouluarjen solmuja lähdetään avaamaan tai miten keskustelusymboleita voi käyttää oppilaan omien ajatusten, haaveiden ja tunteiden kartoittamisen välineenä? Mihin kaikkiin asioihin voidaan kiinnittää huomiota autismikirjon oppilaan asioissa paikallisella tukijaksokäynnillä? Kuuntele tämä ja muut podcastit erilaisista ohjauskäynneistä, joita ohjauspalveluiden ja kuntoutuksen työntekijät Valterissa toteuttavat.

Nettikahvilat

Järjestämme ilmaisia nettikahviloita etäyhteydellä kerran kuussa, yleensä tiistaisin klo 15.00. Kaikki mukaan ilmoittautuneet saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Nettikahviloita on pidetty mm. haastavasta käyttäytymisestä ja  autismikirjon oppilaan koulunkäynnin tuesta.

Kaikkien aiemmin pidettyjen nettikahviloidemme tallenteet voit katsoa täältä.

Valteri-Puoti

Autismikirjon oppilaan tuen suunnitteluun saa tukea ja ideoita tuottamistamme materiaaleista (kirjat, dvd-levyt). Lisätietoa löytyy Valteri-Puodista.

Autismitietoisuuden viikolla 29.3.-4.4.2021 saat kaikkiin Valteri-Puodin tilauksiin maksuttomat postikulut, kun kirjoitat tilaukseen "kuponki" -riville: autismitietoisuus2021

Haastava käyttäytyminen

Kirjan tarkoituksena on etsiä kasvatuksellisen kuntoutuksen ratkaisuja haastavaan käyttäytymiseen. Kuka hyvänsä voi joskus käyttäytyä haastavasti ja menettää tilanteen hallinnan. Haastavasti voivat käyttäytyä myös henkilöt, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmia (ADHD, ADD) tai monimuotoisia oppimisen ja kehityksen häiriöitä.

Tutustu

SYKE- Syventävä keskustelu

Kuvamateriaali kouluun, kotiin, oppilashuoltoon ja muihin tilanteisiin, joissa keskustellaan nuoren kanssa. Teoreettisesti SYKE perustuu myönteiseen tunnistamiseen sekä positiivisella tavalla nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi tulemiseen. Kortit tukevat nuoren ilmaisua ja keskustelun dialogisuutta.

Tutustu

Kallen kuplat – sosiaalisia kuvatarinoita

Toisen huomioon ottaminen ja tunnetaidot ovat monille oppilaille vaikeita. Niitä voi harjoitella sosiaalisten kuvatarinoiden ja sarjakuvapiirtämisen avulla. Kallen kuplat on käytännön koulutyössä syntynyt harjoituskirja, jossa kuvin ja tarinoin käydään läpi koululaisten arkisia vuorovaikutustilanteita. Kirjaan on koottu lähinnä Asperger-oppilaiden kanssa syntyneitä kuvatarinoita, mutta materiaalia voi käyttää sosiaalisten taitojen ja toiminnanohjauksen tukena monen tyyppisillä oppilailla.

Tutustu

Koululaisen hyvä päivä

Koululaisen hyvä päivä on kirja virittämään keskusteluja lasten ja aikuisten kesken arjen asioista, joissa koululainen tekee valintoja ja oppii oman elämänsä sankariksi. Aiheet ovat käytännöllisiä sekä elämän peruskysymyksiä. Lapsen ääni kuuluu teksteissä ja herättää kuuntelemaan lasten ajatuksia.

Tutustu