En liten guide för en ändamålsenlig och kvalitativ småbarnspedagogik

Syftet med den här guiden är att hjälpa yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken att stärka sin kompetens när det gäller att uppmärksamma de barn som behöver stöd samt att bidra till att skapa en öppen atmosfär och växelverkan.

Detta är gratis digitalt material att ladda ner.