Utbildare

handledande lärare

Jenny har erfarenhet av förverkligande av inkluderande undervisningHon kan klargöra de pedagogiska processerna som hör till skolgång och stöd för lärande. Jenny är även insatt i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende. 

  • ADHD 
  • autismspektrumtillstånd (AST) 
  • neurospsykiatriska utmaningar 
  • utmanande beteende 
  • differentiering och flexibla undervisningsarrangemang