pedagoginen asiantuntija, KM, väitöskirjatutkija, opetusteknologiakouluttaja 

Antti tuntee laajasti yleis- ja erityisopetukseen liittyvän tietoteknologian ja välineistön. Häneltä saa monipuolista tietoa ja vinkkejä niin kosketusnäyttöjen, robotiikan kuin virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisen tuessa. Hän on tuottanut Valterille mm. kattavan TVT-strategian, ideoinut oppilasintran ja kehittänyt e-oppimista ja siihen liittyviä ratkaisuja.  

 • TVT (ICT) 
 • TVT-strategia 
 • opetusteknologia 
 • E-oppiminen 
 • opetussuunnitelma 
 • TVT-pedagoginen suunnitelma 2018 ja ryhmien vetovastuu  
 • Valterin etäpalveluiden koordinoija 
 • oppimisen tuen edistäminen, mm. virtuaalitodellisuus ja autismikirjo –projekti yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa 2019 
 • e-oppiminen ja siihen liittyvät arjen ratkaisut (etäopetus, etäpalvelut, verkkopedagogiikka, etäkuntoutus) 
 • työn alla väitöskirja, joka käsittelee teknologiaa, oppilaan tukea ja etiikkaa. 
 • luokanopettaja (10 vuotta). Ohessa kehittänyt oppijakeskeistä teknologista näkökulmaa arkeen 
 • opetusteknologiakouluttaja, koulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija sekä verkkopedagogiikan edistäjä (2009-2015): 
 • perustanut maan ensimmäis TVT-tutoropettajakoulutuksia (2011) 
 • opetusteknologian verkkokurssi (2014) 
 • pilvipalvelut ja verkko-opetusalustat 
 • mobiililaitteet ja MDM pedagogisesta näkökulmasta 
 • interaktiiviset näytöt ja taulut