Kompanjonskap och nätverkande är ledande principer i vår verksamhet. Vi samarbetar med Utbildningsstyrelsen, med regionala och lokala utbildningsanordnare. Våra samarbetskompanjoner är social- och hälsovården, aktörer inom tredje sektorn, universiteten och högskolorna samt regionförvaltningsverken.

Vi är även öppna för nya regionala, nationella och internationella kompanjonskap.