Konsultation är en samarbetsform där vi tillsammans med skolan och kommunen funderar på lärande och skolgång.

En konsultation kan handla om att ge stöd till en hel arbetsgemenskap och kompetensutvecklingen där, eller om att hjälpa hitta lösningar som gäller enskilda elever.

Konsultationen kan fokusera på ett visst ämne eller omfatta en bredare helhet.

Målet kan vara att

  • utveckla ett visst kompetensområde
  • hitta flexibla lösningar för allmänt, intensifierat eller särskilt stöd
  • förbättra verksamhetskulturen i skolan eller
  • vara ett stöd vid förändringar.

Konsultationen är flexibel och skräddarsys enligt era behov och önskemål.

Konsultation i simning

Vi erbjuder individuell konsultation i simning och bassängterapi för personer i alla åldrar som behöver särskilt stöd. Vi ger proffsig handledning som stärker barn, unga, vuxna och deras vårdnadshavare, terapeuter, handledare och andra som simmar tillsammans med klienten.

 

Skolor kan köpa individuell konsultation eller konsultation för grupper för att ge en elev bättre möjligheter att delta i simundervisningen med sin egen grupp. Konsultationen kan till exempel vara ett stöd som kompletterar den bassängterapi som den egna fysioterapeuten ger, eller vara inriktad på yrkesmässig utveckling för terapeuten.