Valet av lämplig AACi-kommunikationspärm eller -program görs när barnet eller den unga bedöms ha nytta av dem som hjälpmedel. Våra experter hjälper till vid valet av pärm eller program.

Grundförutsättningen för att det ska vara motiverande att använda en pärm eller ett program är att innehållet är anpassat till användarens behov. Pärmen eller programmet personaliseras genom samarbete mellan barnet/den unga, den närmaste kretsen och personalen som arbetar med barnet. Våra sakkunniga är med och hjälper till.

Prislista

  • Val av AACi-kommunikationspärm eller -program som fungerar för användaren 90,00 €/timme (+ moms 24 %)