Vi har tagit fram AACi-aktivitetstavlor som stöd för kommunikation och en AACi-ordbok för proffs. Dessa och alla andra tillhörande artiklar kan du beställa via Valteri-boden. Där hittar du även andra material som ger stöd för lärande och skolgång.

AACi-aktivitetstavlor

AACi-tavlorna är avsedda för personer som använder kommunikationslösningar som stöder och ersätter talkommunikationen.

En aktivitetstavla kan komplettera kommunikationspärmen. Ordförrådet i aktivitetstavlan är fokuserat på en viss situation (hemmalekar, besök på FPA) eller ett visst ämne (bakande eller diskussion om vädret).

Aktivitetstavlan kan fungera som ett första steg mot bildbaserade meningar. En person kan vänja sig vid att använda bilder i kommunikativt syfte till exempel genom att man under en lekstund visar vad som händer på en aktivitetstavla med lektema.

Vid behov kan man från aktivitetstavlor på meningsnivå övergå till att använda en omfattande kommunikationspärm.

En aktivitetstavla kan också användas som bedömningsverktyg då man väljer en första eller en ny pärm. Tavlan kan hjälpa avgöra hur stora tecken användaren ”ser”, hur stora tecken hen kan peka på tillräckligt tydligt och hur många tecken hen kan hantera på samma tavla.

Det finns tavlor med över hundra ämnen och varje tavla finns i tre storlekar: 30, 42 eller 56 tecken på en sida. Ordförrådet i varje AACi-tavla är planerat så att man i varje situation eller sammanhang kan uttrycka en hel mening vilket gör att en person med talstörning kan kommunicera effektivare.

AACi-ordbok

”AACin sanat” är ett verktyg på finska för dem som formar ordförrådet i pärmar och tavlor. Ordboken innehåller alla tecken som används i AACi-kommunikationspärmarna och på AACi-aktivitetstavlorna. Enhetliga tecken gör det lättare för pärm- och tavelanvändaren att lära sig dem. CD-ROM-skivan ”AACin sanat” innehåller skriftliga anvisningar om materialet. Materialet kan användas i Boardmaker 5 eller 6.

Omslagspärmar, stöd och plastfickor till AACi-pärmarna

Omslagspärmarna är måttbeställda för Valteris AACi-pärmar. Varje omslagspärm har ett behändigt handtag och ett brett gummiband med vilket pärmen hålls ordentligt fast. Omslagspärmarna finns i två storlekar: A5 och A6. Pärmarna kan beställas med eller utan utvikbar tilläggsdel, enligt behov. A5-pärmarna finns i tre olika ringstorlekar: 20 mm (utan tilläggsdel), 35 mm och 45 mm. A6-pärmarna finns i två olika ringstorlekar: 35 mm och 45 mm. Det finns fem olika färger att välja mellan (grå, cerise, gul, lime, turkosa). Plastfickorna finns i storlek A5 och A6.

Pärmställningen är framtagen för att fungera som stöd för kommunikationspärmar och PC-pekplattor. Den passar till att användas med kommunikationspärmar och PC:ar i olika storlekar. Pärmstödet är hopvikbart och lätt att bära med sig. Vinkeln kan regleras steglöst och låsmekanismen gör att stödet hålls i lämplig ställning.