Introduktionen i hur man använder AACi-kommunikationspärmen eller -programmet handlar om att låta den närmaste kretsen bli bekant med pärmen eller programmet och öva sig i att använda den. En kompetent kommunikationspartner är mycket viktig för att barnet eller den unga ska ha nytta av hjälpmedlet.

Handledningen för pärmen eller programmet är viktig för att hjälpmedlet ska bli en del av vardagen. Under ett handledningsbesök får barnet eller den unga och den närmaste kretsen individuellt stöd i användningen av pärmen eller programmet.

Prislist

  • Vägledning i användningen av AACi-kommunikationspärmen eller -programmet för närmiljön 600 € /heldag (7 h, inkl. resor) (+ moms 24 %)
  • Ytterligare vägledning i användningen av AACi-kommunikationspärmen eller -programmet för närmiljön 90,00 €/timme (+ moms 24 %)