AACi-programmen är enkla att använda och efterföljer användningsprinciperna och det visuella uttrycket i AACi-pärmarna. Programmen finns med tre olika typer av ordlistor. Programmen är särskilt framtagna för personer som har nytta av kategoribaserade kommunikationssätt. AACi-programmen som böjer enligt finska språkets regler innehåller dessutom färdiga meddelanden.

Mini-AACi-programmet

Mini-AACi-programmet är ett enkelt program som innehåller ett begränsat antal bilder och som passar särskilt bra som första program. Mini-AACi är framtaget för att utöver det vanliga användningssättet med pekfunktionalitet även passa för ögonstyrning. Det första programmet som böjer enligt finska språkets regler efterföljer principerna för AACi-pärmarna och är baserat på ett kategoriskt system. Antal bilder: 14 kategorier (hälsa, människor, fritid, hem, transportmedel, platser, miljö, djur, mat, kläder, specialdagar & tid, skola, beskrivande och åsikt) + egna sidor. 3x6 bilder per sida.

Pris 180,00 € (+ moms 24%)

Rejäl-AACi-programmet

Uppslaget för den rejäla AACi:n har 5x6 bilder och programmet omfattar totalt 1 400 ord. Utöver detta innehåller programmet färdiga meddelanden, så som önskningar och kommentarer som passar för olika situationer. I programmet Rejäl-AACi går det även att spara meddelanden, så att de enkelt kan berättas på nytt senare. Sparmöjligheten kan användas för till exempel hemuppgifter. Programmet har alla 18 kategorier från den manuella pärmen. Ett uppslag har 5x6 bilder.

Pris 250,00 € (+ moms 24%)

Jätte-AACi-programmet

Jätte-AACi liknar Rejäl-AACi, men ett uppslag har 6x7 bilder. Det totala ordförrådet är dryga 1 400. Bilderna är ordnade enligt AACi-pärmarna i 18 kategorier. Programmet innehåller dessutom färdiga meddelanden och en sparmöjlighet. Det finns också en version av Jätte-AACi, där kategorierna är synliga hela tiden eller kan hämtas via en länk.

Pris 250,00 € (+ moms 24 %)

Utrustningskrav

För användning av AACi-programmen behövs

 • en Windows-dator eller en pekplatta,
 • kommunikationsprogrammet Boardmaker with Speaking Dynamically Pro 6,
 • talsyntesprogrammet Bitlips (1.1.1),
 • Tikoteekki-böjaren och Java eller alternativt DialoQ-böjaren.

AACi-prislista

Produkter

 • Lilla-AACi, Midi-AACi, Stora-AACi, Super-AACi 390,00 € (+ moms 10 %)
 • AACi-löst-pärm med löstagbara bilder 340 € (+ moms 24 %)
 • Pärmar med AACi-aktivitetstavlor 150 € (+ moms 24 %)
 • Pärm-CD (innehållet i din valda kommunikationspärm endast på CD, vilket innebär att du själv gör ihopsättningen) 150,00 € (+ moms 10 %)
 • Mini-AACi-program 180,00 € (+ moms 24 %)
 • Program för Rejäl- och Jätte-AACi 250,00 € (+ moms 24 %)

Tjänster

 • Personalisering av AACi-kommunikationspärmar och -program 42 €/timme (+ moms 24 %)
 • Val av AACi-kommunikationspärm eller -program som fungerar för användaren 90,00 €/timme (+ moms 24 %)
 • Vägledning i användningen av AACi-kommunikationspärmen eller -programmet för närmiljön 600 € /heldag (7 h, inkl. resor) (+ moms 24 %)
 • Ytterligare vägledning i användningen av AACi-kommunikationspärmen eller -programmet för närmiljön 90,00 €/timme (+ moms 24 %)

Priserna som anges ovan är företagsekonomiska priser på tjänster enligt lagen om grunderna för avgifter (>100 %). Tjänster till elever som beställs av utbildningsanordnaren prissätts enligt offentligrättsliga prissättningsgrunder, vilket innebär att det statliga stödet uppgår till 50 % av kostnaderna för genomförandet.