Pärmarna gör det lättare att ta initiativ i kommunikationen och gör kommunikationen mer självständig och effektiv.

AACi-kommunikationspärmar är hjälpmedel för kommunikation. De innehåller tecken som man kommunicerar med. Med hjälp av pärmarna kan man ersätta eller komplettera sin talkommunikation och få hjälp med att förstå tal.

Vår pärmserie är i hög grad skräddarsydd för olika behov och färdighetsnivåer. Vissa AACi-artiklar kan du köpa via Valteri-boden.

Varje kommunikationspärm personaliseras. Detta innebär att välja en lämplig pärm, att sätta ihop innehållet, att ge personerna i regelbunden kontakt med klienten en introduktion i hur man använder pärmen, att personalisera pärmen och att ge handledning i hur man använder den. Kontakta oss för mer information om pärmar och priser.

AACi-kommunikationspärmar

Det finns fem basmodeller av AACi-kommunikationspärmar, varav fyra är konstruerade med PCS-bilder och en är textbaserad för hörselbaserad inlärning. Dessutom finns en ny produkt, en pärm med löstagbara bilder AACi-löst, som passar för träning av tidiga kommunikationsförmågor.

Kommunikationspärmarna med bilder skiljer sig från varandra enligt bildernas storlek och antal ord i ordlistan. De flesta pärmarna finns i två olika storlekar. Den stora har sidstorleken A5 och den lilla A6. Alla AACi-pärmar är gjorda med programmet Boardmaker, och CD:n som medföljer behöver det aktuella programmet för att kunna öppnas.

Nedan kan du skriva ut uppslag och lösa bilder ur de olika pärmtyperna och testa dem (på finska).

Pärmar med begränsat innehåll (AACi-löst, Lilla-AACi, Midi-AACi)

Pärmarna med begränsat innehåll passar för personer som har synpraktiska och/eller kognitiva svårigheter eller vars anvisning kräver större teckenstorlek. Pärmar som har färre antal bilder passar även bra för personer som precis har påbörjat kommunikation med bilder och som har nytta av tydlighet. Egenskaperna för pärmen med löstagbara bilder stöder även övningar för ömsesidig kommunikation. De sammanfattade pärmtyperna passar för personer som enklare hanterar en mindre mängd tecken åt gången.

Pärmar med utökat innehåll (Stora AACi och Super-AACi)

Pärmarna med utökat innehåll passar för personer som behöver använda ett bredare ordförråd för att kunna uttrycka sig precist. Pärmen är lättare att använda som kommunikationsstöd tack vare det större teckenförrådet. Super-AACi kräver förmåga att hantera en större mängd tecken på samma gång.

Små pärmversioner

De små pärmversionerna följer innehållet i de stora pärmarna, men är mindre i sin fysiska storlek. De är lätta att ta med sig och passar därför bl.a. för personer som rör sig självständigt.

Pärmtyper

Pärm med löstagbara bilder

Pärmen med löstagbara bilder är en kommunikationspärm som passar för övning av tidiga färdigheter. Bildkommunikationen blir tydligare då man kan ta loss bilderna. Med de lösa bilderna är det enkelt att begränsa antalet alternativ, och strukturen för bildkommunikationen blir konkret.

Användningen av lösa bilder stöder ömsesidigheten i kommunikationen, eftersom bilden kan räckas över till kommunikationspartnern.

Uppslaget i pärmen med lösa bilder har 12 tecken. Rutans storlek är 55 mm x 55 mm, det finns 8–9 kategorier och 100–150 bilder.

Pris 340,00 € + moms 24 %
Pärm med löstagbara bilder (inkl. max tre timmars personalisering)

 

Lilla-AACi

Av alla AACi-pärmar har kommunikationspärmen Lilla-AACi det minsta teckenutbudet och den största teckenstorleken. Lilla-AACi passar till exempel för personer som har svårigheter att hantera en större teckenmängd åt gången eller som fortfarande övar på att använda bilder i kommunikationen. Användaren kan till exempel öva på att göra val med hjälp av bilder.

Lilla-AACi har ordlistor för användare i både förskoleåldern och skolåldern. Pärmen personifieras efter varje användares behov.

Uppslaget i kommunikationspärmen Lilla-AACi har 21 tecken, varav 9 är i det fasta innehållet och 12 är på uppslaget. Rutans storlek är 55 mm x 55 mm. Lilla-AACi har 16 kategorier.

Pris 390,00 € + moms 10 %
Ihopsatt AACi-pärm + CD (inkl. vägledning för användning av pärmen)

 

Midi-AACi

Kommunikationspärmen Midi-AACi är mer omfattande än Lilla-AACi, både när det gäller ordlistorna och grammatiken.

Den passar bra för till exempel personer med lindriga svårigheter i syntolkning och/eller kognitiva svårigheter eller som har nytta av större tecken när de pekar.

I Midi-AACi finns ordförråd för användare i förskole- eller skolåldern.

Uppslaget i kommunikationspärmen Midi-AACi har 25–30 tecken. Rutans storlek är 41 mm x 37 mm. Midi-AACi har 18 kategorier.

Pris 390,00 € + moms 10 %
Ihopsatt AACi-pärm + CD (inkl. vägledning för användning av pärmen)

Stora-AACi

Kommunikationspärmen Stora-AACi har fler tecken på uppslaget än Midi-AACi samt ett bredare ordförråd. Därav är pärmen ännu enklare än tidigare att använda som kommunikationsstöd. Användningen av Stora-AACi kräver relativt bra synförmåga. Med hörselskadade personer bör man dock testa liten teckenstorlek trots eventuella synsvårigheter, eftersom de ofta har överraskande strategier för att upptäcka även små skillnader mellan tecken. Även om uppslaget på Stora-AACi har flera tiotals tecken, kan den även användas av personer som har kognitiva svårigheter. Användningssättet för Stora-AACi kan vara antingen att peka eller gå framåt stegvis.

Uppslaget i kommunikationspärmen Stora-AACi har 42 tecken samt kanttecken. Rutans storlek är 32 mm x 32 mm. Stora-AACi har 18 kategorier.

Pris 390,00 € + moms 10 %
Ihopsatt AACi-pärm + CD (inkl. vägledning för användning av pärmen)

Super-AACi

Kommunikationspärmen Super-AACi är den mest omfattande av alla AACi-pärmar, både när det gäller ordförrådet och grammatiken. Av alla AACi-pärmar är det enklast att använda Super-AACi som kommunikationsstöd, eftersom den omfattande mängden tecken på ett uppslag gör det smidigt att forma meningar och kräver färre sidvändningar. I Super-AACi finns ordförråd för användare i dagis-, förskole- och skolåldern samt för vuxna användare.

Uppslaget i kommunikationspärmen Super-AACi har 72 tecken. Rutans storlek är 25 mm x 22 mm. Super-AACi har 18 kategorier.

Pris 390,00 € + moms 10 %
Ihopsatt AACi-pärm + CD (inkl. vägledning för användning av pärmen)

Pärmar med AACi-aktivitetstavlor

Min AACi är en personaliserad pärm med aktivitetstavlor. De tematiska helheterna och ordförrådet i aktivitetstavlorna väljs tillsammans med användaren, den närmaste kretsen och en expert från Valteri. I denna modell är kopplingen mellan aktivitetstavlor endast baserad på kategori, så det finns inte samma möjlighet att styra övergången från en sida till en annan som i kommunikationspärmarna (kantmärken).

Pris 150,00 € (+ moms 24 %) Min AACi, personaliserad pärm med aktivitetstavla, bas

AACi-prislista

Produkter

  • Lilla-AACi, Midi-AACi, Stora-AACi, Super-AACi 390,00 € (+ moms 10 %)
  • AACi-löst-pärm med löstagbara bilder 340 € (+ moms 24 %)
  • Pärmar med AACi-aktivitetstavlor 150 € (+ moms 24 %)
  • Pärm-CD (innehållet i din valda kommunikationspärm endast på CD, vilket innebär att du själv gör ihopsättningen) 150,00 € (+ moms 10 %)
  • Mini-AACi-program 180,00 € (+ moms 24 %)
  • Program för Rejäl- och Jätte-AACi 250,00 € (+ moms 24 %)

Tjänster

  • Personalisering av AACi-kommunikationspärmar och -program 42 €/timme (+ moms 24 %)
  • Val av AACi-kommunikationspärm eller -program som fungerar för användaren 90,00 €/timme (+ moms 24 %)
  • Vägledning i användningen av AACi-kommunikationspärmen eller -programmet för närmiljön 600 € /heldag (7 h, inkl. resor) (+ moms 24 %)
  • Ytterligare vägledning i användningen av AACi-kommunikationspärmen eller -programmet för närmiljön 90,00 €/timme (+ moms 24 %)

Priserna som anges ovan är företagsekonomiska priser på tjänster enligt lagen om grunderna för avgifter (>100 %). Tjänster till elever som beställs av utbildningsanordnaren prissätts enligt offentligrättsliga prissättningsgrunder, vilket innebär att det statliga stödet uppgår till 50 % av kostnaderna för genomförandet.