AACi-produkter - ett stöd i kommunikationen

AACi-kommunikationspärmar och -program är hjälpmedel för kommunikation. De innehåller tecken som man använder till att kommunicera med. Man kan använda pärmarna för att ersätta eller komplettera tal och hjälpa andra förstå det man säger.

AAC står för Augmentative and Alternative Communication, på svenska alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Bekanta dig med vårt breda urval av stödmaterial för kommunikation och våra tillhörande tjänster. Tjänsterna omfattar allt från hjälp med valet av pärm till introduktion och skolning för närkretsen. Vissa AACi-produkter kan du köpa direkt via Valteri boden.

 

Kontaktinformation

AACi-beställningar

Anna Toivari

0295 33 5339

anna.toivari@valteri.fi

Val av AACi-kommunikationspärm, -program och introduktion