Lediga tjänster

Vill du jobba vid Valteri?

Bekanta dig med Valteri som arbetsplats https://www.valteri.fi/sv/valteri-2/valteri-som-arbetsplats/

Ansök med ID-koden på adressen https://www.valtiolle.fi/sv-FI/

Lediga tjänster 

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev