Elev- och studerandevårdsdagarna i Helsingfors 12.11 och i Vasa 13.11.

Årets elev- och studerandevårdsdagar ordnas i november på två orter, Helsingfors och Vasa. Temat för dagarna är ”Utmaningar i skolvardagen”. Dagarna ordnas i samarbete med Regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan, Valteri, Lärum, Barnavårdsföreningen och Luckan. Program och länk till anmälan kommer i augusti, men sätt datumen i kalendern redan nu.

Målgrupp: lärare, personal inom småbarnspedagogik, elevhälsopersonal, administrativ personal, ledande tjänstemän

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev