Keskustelysymboleilla jäsennystä oppilaan arkeen

Keskustelusymboleita, esim. Kesy-kortteja, voi käyttää oppilaaseen tutustumiseen sekä oppilaan omien ajatusten, haaveiden ja tunteiden kartoittamisen välineenä. Hanna Lampi kertoo, miten tätä voi hyödyntää ohjauskäynnillä. Hanna on tulevaisuuskasvatuksesta, ihmisten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta inspiroituva, rohkea ja kokenut Valterin ohjaava opettaja.

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.

Hanna Lampi

Solmussa?

Oletko joskus kouluarjessa kokenut olevasi niin sanotusti solmussa? Mitä sitten tapahtuu ja miten niitä solmuja lähdetään avaamaan? Siitä kertoo oppimisen tukeen ja autismikirjoon erikoistunut Valterin ohjaava opettaja Tero Kujala. Teron vahvaa osaamisaluetta ovat autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat. Tero kehittää oppimisen tukea mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.