Vuoropuhelulla kohti parempaa yhteistyötä

Ohjauskäyntiä tilataan moniin eri tarkoituksiin. Yhtenä tarkoituksena voi olla varmistaa, tehdäänkö koulussa asioita oikein ja mitä vielä voisi tehdä, että oppilaan kokonaistilanne oppimiseen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyen olisi otollisempi. Podcastissa ohjaava opettaja Sanna Komu kertoo, miten eräällä ohjauskäynnillä vuoropuhelua käymällä onnistuttiin pääsemään kohti parempaa yhteistyötä.

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.

Ohjaava opettaja Sanna Komu

Varhaiskasvatuksen ohjauskäynti

Valterin asiantuntijat toteuttavat ohjauskäyntejä myös varhaiskasvatuksen puolelle. Valterin ohjaavat opettajat Jaana Veteläinen ja Minna Vuolukka avaavat podcastissa sitä, miten ohjauskäynnin voi saada varhaiskasvatukseen, miksi niitä tehdään myös varhaiskasvatukseen ja mitä silloin ohjauskäynnillä tapahtuu.

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.

Valterin ohjaavat opettajat Jaana Veteläinen ja Minna Vuolukka istuvat turkoosinsinisillä tuoleilla vierekkäin.

Ohjauskäynti näönkäytön asioissa

Ohjauskäynti voidaan toteuttaa moniammatillisesti mm. näönkäytön asioihin liittyen. Valterin ohjaava opettaja Päivi Lång ja näönkäytön asiantuntija Piia Puolanen kertovat podcastissa, miten lähdetään selvittämään toiminnallisen näönkäytön tasoa ja tekemään toiminnallisen näön arviota. Mitä kaikkea voidaan ottaa huomioon, että oppilaan näkemistä voidaan arkitilanteissa helpottaa?

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.

Näönkäytönohjaaja Piia Puolanen ja ohjaava opettaja Päivi Lång istuvat pöydän ääressä ison, kirkkaan lampunvalon alla.

Paikallinen tukijakso

Paikallinen tukijakso on oppilaan omaan lähikouluun suuntautuva konsultatiivinen käynti, jonka voi toteuttaa myös ohjauskäyntinä. Valterin psykologi Elina Vierimaa ja ohjaava opettaja Veera Tammiruusu kertovat podcastissa, mihin kaikkiin asioihin autismikirjon oppilaan kohdalla voidaan kiinnittää huomiota paikallisen tukijaksokäynnin aikana.

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.

Musta-valkoisessa kuvassa kaksi ihmistä, vasemmalla Valterin psykologi Elina Vierimaa ja oikealla ohjaava opettaja Veera Tammiruusu.

Keskustelysymboleilla jäsennystä oppilaan arkeen

Keskustelusymboleita, esim. Kesy-kortteja, voi käyttää oppilaaseen tutustumiseen sekä oppilaan omien ajatusten, haaveiden ja tunteiden kartoittamisen välineenä. Hanna Lampi kertoo, miten tätä voi hyödyntää ohjauskäynnillä. Hanna on tulevaisuuskasvatuksesta, ihmisten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta inspiroituva, rohkea ja kokenut Valterin ohjaava opettaja.

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.

Hanna Lampi

Solmussa?

Oletko joskus kouluarjessa kokenut olevasi niin sanotusti solmussa? Mitä sitten tapahtuu ja miten niitä solmuja lähdetään avaamaan? Siitä kertoo oppimisen tukeen ja autismikirjoon erikoistunut Valterin ohjaava opettaja Tero Kujala. Teron vahvaa osaamisaluetta ovat autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat. Tero kehittää oppimisen tukea mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Podcastin ja tekstivastineen löydät täältä.