Yksilöllistä materiaalia käytetään esimerkiksi kielen ja viestinnän pulmien ratkaisuihin sekä näkövammaisen opiskelun apuna.  Moniammatillinen henkilöstömme suunnittelee ja tuottaa yksittäiselle oppilaalle muokattua oppimateriaalia yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Yksilöllinen materiaali

  • tukee kokonaisvaltaisesti oppilaan aktiivisuutta ja omatoimisuutta
  • valitaan oppilaan oppimisstrategioihin ja –tapoihin perustuen
  • huomioi oppilaan toimintarajoitteet.

Yksilöllisiä materiaalipalveluja ovat esimerkiksi