Tukijakson tavoitteena on tukea oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin omassa lähikoulussaan tai jatko-opinnoissaan. Ne toteutetaan ryhmämuotoisina tai yksilöjaksoina Valteri-koulussa tai oppilaan omassa lähikoulussa. Tukijaksosta laaditaan moniammatillisiin arviointeihin perustuva yksilöllinen palaute.

Nivelvaiheen tukijakso:

 • oppilaan koulunkäynnin tukeminen nivelvaiheissa (esiopetuksesta alkuopetukseen, toiselta kolmannelle luokalle tai kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtyminen)
 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi pedagogiikan ja kuntoutuksen näkökulmasta
 • taitojen harjoitteleminen
 • joidenkin tukijaksojen yhteydessä mahdollisesti informatiivinen koulutus nivelvaiheista vanhemmille
 • tuki kolmiportaisen tuen toteuttamisen suunnitteluun oppilaan lähikoulussa

Jatko-opintojen tukijakso:

 • nuoren tukeminen opintojen jatkamiseen ja selviytymään mahdollisimman hyvin jatko-opinnoissa; tukijakso on tarkoitettu perusopetuksen päättövaiheessa oleville nuorille
 • nuoren tukeminen oppilaanohjauksellisesta näkökulmasta
 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi
 • taitojen harjoitteleminen
 • moniammatillisiin arviointeihin perustuvan yksilöllisen palautteen saaminen sekä jatko-opintojen suunnittelu
 • joidenkin tukijaksojen yhteydessä mahdollisesti informatiivinen koulutus nivelvaiheesta vanhemmille

Arvioiva tukijakso:

 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi pedagogiikan ja kuntoutuksen näkökulmasta
 • koulupaikka-arviojakso (myös koulupaikkaa Valteri-koulusta hakevat oppilaat)
 • oppimiseen ja kuntoutumiseen liittyvien taitojen harjoitteleminen
 • tuki kolmiportaisen tuen toteuttamisen suunnitteluun oppilaan lähikoulussa

Paikallinen tukijakso:

 • toteutetaan osittain tai kokonaan oppilaan omassa koulussa
 • kokeillaan ja kehitetään oppilaalle sopivaa oppimisympäristöä, välineitä ja menetelmiä aidossa toimintaympäristössä
 • palvelusisältöjä voidaan jakaa myös pidemmälle ajanjaksolle, jolloin tukea saadaan hiukan kevyempänä, mutta kauemman aikaa
 • oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuva

Paikallinen ryhmätukijakso:

 • kartoitetaan kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten oppimisen, kasvun ja kehityksen sekä hyvin­voinnin ja kuntoutumisen kokonaisuutta
 • autetaan toimijoita löytämään toimivia oppimista tuke­via käytänteitä yhdessä Valterin monialaisen tiimin kanssa
 • voi koostua opetuksesta, ohjauksellisesta tuesta, oppimista tukevasta kuntoutuksesta, lähityöntekijöiden perehdytyksestä, pedagogista arvioinnista ja konsultoin­nista
 • toteutetaan oppilaan omassa koulussa, päiväkodissa pienryhmämuotoisena tai räätälöidään osaksi oman opetusryhmän toimintaa.
 • kunkin lapsen tai nuoren jaksosta tehdään yksilöllinen loppuyhteenveto