Toteutamme työnohjausta myös etänä. Työnohjaus etänä on hyvä vaihtoehto perinteiselle työnohjaukselle. Tällöin on mahdollista saada työnohjausta riippumatta siitä, missä ohjattavan työpaikka sijaitsee. Työnohjaus etänä on joustavaa, kustannustehokasta ja sopii sekä yksilö- että ryhmätyönohjaukseen. Kokousmikrofonin käytöllä voidaan varmistaa hyvä kuuluvuus suuressakin ryhmässä.

Työnohjauksessa keskitytään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin. Tämän lisäksi voidaan paneutua myös yksittäisiin asiakas- ja oppilastilanteisiin. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Työnohjauksen tavoitteena on aina myös löytää uusia toimintatapoja, mahdollistaa osallistujalle kuulluksi tuleminen ja voimaantumisen kokeminen.

Etänä toteutettava työnohjaus on kestoltaan yleensä 2 x 45 minuuttia, kuten paikan päällä toteutettavakin työnohjaus. Työnohjaus on prosessi, jonka kestosta ja tiheydestä sovitaan asiakkaan kanssa. Usein työnohjausta halutaan kerran kuussa ja prosessi kestää kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Toki työnohjausta voi sopia harvemminkin toteutettavaksi ja lyhyemmäksi ajaksi.

”Mielestäni työnohjaus etänä on sujunut samalla tavalla kuin lähityönohjauskin. Työnohjaaja on lähettänyt linkin sähköpostiin, josta se on ollut helppo avata ja yhteys on avautunut suoraan työnohjaukseen. Kuuluvuus ja näkyvyys ovat olleet hyviä. Voin suositella etätyönohjausta toimivana menetelmänä.”
- Pienryhmän erityisopettaja

 

Lue lisää työnohjauksesta.