Tukijaksolla oli mukana kolme esikoululaista ja etäjakso kesti kolme päivää. Ennen etäjaksopäiviä ohjaava opettaja teki ennakkokäynnin esikouluun. Esikoulussa asetettiin tavoitteet lapsen lähipiirin kanssa sekä luotiin kokonaiskuva lapsen toimintakyvystä, joka saatiin tekemällä www.toimintakykyarvio.fi -sivuston toimintakyvyn kuvaus laajasti ja moniammatillisesti. Jaksopäivät toteutettiin perheille ennalta lähetetyn kuvallisen lukujärjestyksen mukaisesti. Huoltajat saivat oman osallistumislinkin sähköpostiinsa.

Valterista ryhmätukijaksoa piti moniammatillinen tiimi; ohjaava opettaja ja hänen kanssaan vaihdellen toimintaterapeutti, puheterapeutti ja fysioterapeutti. Esikoululaiset osallistuivat jaksolle yhdessä huoltajan tai esikoulun aikuisen kanssa. Kaikki pysyivät mainiosti 1,5 tuntia kestävien aamu- ja iltapäivähetkien parissa ruudun äärellä. Ohjeistus siitä, mitä tehdään, annettiin lapselle. Lapsen kanssa oleva aikuinen kannatteli tilannetta ruudun toisella puolella. Toiminta suunniteltiin konkreettiseksi, leikinomaiseksi ja juonelliseksi. Parasta oli, kun aamun tapaamisesta annettiin läksy iltapäiväksi ja oli hyvin tehdyt tehtävät, esim. etsi tavaroita annetun värin mukaan, ota kuusi rakennuspalikkaa ja rakenna siitä malli meille muille tai esittele lempilelusi. Etäjakso soveltuu mainiosti myös pienen esiopetusryhmän ohjaamiseen.

Lue lisää tukijaksoista,