"Eriyttämistä ja tukea kaikille tuen portaille osallistavassa kouluyhteisössä" -prosessikoulutukseen sisältyi kunnan koulujen henkilökunnalle kolmen tunnin etäkoulutus syyslukukaudella ja kaksi tuntia kevät-lukukaudella. Mukana koulutuksessa oli noin 100 henkilöstön jäsentä ja koulutuskanavana käytettiin Teams-alustaa.

Loppuosa koulutuksesta tapahtui jakautumalla kahteen ryhmään ja jakoperusteena oli ala- tai yläkoulussa toimiminen. Näissä ryhmissä käytettiin fasilitointialustana Googlen Jamboardia. Osallistujat miettivät ensin itsekseen, mitä koulutuksemme teemaa toivoisivat omassa työyhteisössä kehitettävän jatkossa. Näistä luotiin ehdotuksia, joista sitten yhdessä äänestettiin kannatettavimmat ideat kevään koulutuksia varten. Kevään koulutukset pidettiin kahdessa eri ryhmässä, jolloin pienryhmätyöskentelyn toteuttaminen oli helpompaa.

Koulutuspäivien välissä osallistujille jaettiin työkaluja oppilaiden havainnointiin, yleisen ja tehostetun tuen tukimuotoihin sekä yhteisopettajuuden suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistujia kannustettiin kokeilemaan annettuja materiaaleja.

Hyvää palautetta saatiin Google-työkalujen käytön näkyväksi tuomisesta ja johdon mielestä henkilöstöltä tuli tärkeitä ja oleellisia teemoja toimintakulttuurin kehittämiseksi. Jamboard-alusta otettiin käyttöön heti. Syksyn palautteessa koettiin, että on mukava jatkaa keväällä yhdessä.

Lue lisää koulutuksista.