Yhteinen matka aloitettiin paikallisella, valmistelevalla ohjauskäynnillä. Tämä mahdollisti oppimisympäristön havainnoinnin, toisiimme tutustumisen, etätukijakson tavoitteiden asettamisen ja etäohjausprosessin suunnittelun. Monitarpeisen, heikosti kontaktiin tulevan oppilaan etäohjaus onnistuu, kun ohjaus kohdistuu hänen kanssaan työskenteleviin aikuisiin. Näin toimittiin myös tämän oppilaan kohdalla.

Yhteinen etätapaamisten pohjustus on etäohjauksen onnistumisen edellytys. Tämän oppilaan kohdalla määrittelimme neljä arjen tilannetta, jotka oppilaan kanssa työskentelevät aikuiset kuvasivat. Valterilta saa hyvät kuvaamiseen liittyvät ohjeet, luvista käytännön toteutukseen asti. Videoklippien siirtäminen Valterin etäohjausympäristöön onnistuu myös helposti.

Varsinainen etäohjaus toteutettiin Teams-yhteydellä. Videoklipeistä nostettiin esille hyviä toimintatapoja ja oppilaan vahvuuksia. Samoin nimettiin käyttämättömiä mahdollisuuksia tukea oppilaan oppimista ja toimintakykyä. Klippien äärellä käyty yhteinen, monialainen keskustelu pohjusti seuraavaa etäohjaus-tapaamista. Kävimme läpi, että haluammeko jatkaa klippi-työskentelyllä uusia toimintamalleja ja tilanteita kuvaten, vai siirrymmekö etäliveohjaukseen? Jälkimmäisessä vaihtoehdossa on pohdittava, miten oppilas reagoi etäyhteyksiin? Entä voiko ohjausta antaa suoraan oppilaalle tai aikuiselle kaiuttimen kautta, korvanappiin vai vasta toimintatuokion päätteeksi? Tukijakso päätettiin etäyhteyksin toteutettuun verkostopalaveriin.

” Vaatii enemmän heittäytymistä, mutta antaa myös paljon.” -Opettaja 

 

Lue lisää tukijaksoista.