Yhteistyö oppilaan asioissa aloitettiin lukuvuoden alussa tekemällä yhden päivän ohjauskäynti paikan päälle kouluun. Olimme tavanneet oppilaan kanssa myös aiempina lukuvuosina. Päivän aikana perehdyttiin oppimisympäristöön, kielelliseen vuorovaikutukseen ja toimimiseen ryhmässä. Näiden havaintojen ja opetushenkilöstön kanssa pidetyn keskustelun jälkeen sovittiin, että ohjausta jatketaan etäyhteyksin.

Etänä toteutettava ohjaus päätettiin jakaa kolmessa tai tarvittaessa neljässä erässä toteutettavaksi kokonaisuudeksi. Etäohjauksen tavoitteeksi sovittiin yhdessä opettajien kanssa oppilaan HOJKS:n tavoitteiden asettaminen ja kirjaaminen, sekä oppimisen yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen ja ratkaisujen löytäminen. Etäohjaustilaisuuksiin osallistuivat oppilaan oma opettaja ja ohjaaja sekä erityisopettaja ja osalla tapaamisista myös oppilaan huoltaja.

Etätapaamisiin sovittiin asialista, jolloin työskentely oli tehokasta ja asioiden käsittely monipuolista. Pitkälle aikavälille hajautettu ohjaus muodosti prosessin, jonka aikana tehtyjä uusia havaintoja oppilaan oppimiseen ja tuen tarpeeseen liittyen pystyttiin käsittelemään prosessin kuluessa.

”Etätoteutus on mielestäni toiminut hyvin näissä meidän koulun tapauksissa. Oppilaat ovat olleet tuttuja tapauksia ja taustalla on myös tapaamisia fyysisesti paikan päällä sekä yhteistä oppilaan ohjaamista.  Etätapaamisiin on myös huoltajien helppo liittyä, eikä tapaamiseen liittyminen edellytä heiltä koululle tulemista. ”
- Sirkku, Turku

 

Lue lisää ohjauskäynneistä.