Rakennamme arjen  siten, että nuoret tulevat omine mielipiteineen kuulluiksi. Ohjaamme nuoria kuntouttavalla työotteella, ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti. Ohjaus on yksilöllistä ja toteutuu sekä yksilö- että ryhmätilanteissa.

Maksullinen tehostettu asumispalvelu

  • tukee myös muita kuin Valteri-koulujen oppilaita
  • voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista
  • auttaa nuorta saavuttamaan hänelle laadittuja tavoitteita, jotka suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä yhteistyötahojen kanssa.

Asumispalveluun tarvitaan maksusitoumus nuoren kotikunnasta. Lisätietoja antavat mielellään eri toimipisteiden asumispalveluista vastaavat työntekijät.

Yhteystiedot

Hanna Gustafsson

0295 33 2230

hanna.gustafsson@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut

Anu Holappa

0295 29 4156

anu.holappa@valteri.fi

Oulu

Heli Kuitunen

029 533 2152

heli.kuitunen@valteri.fi

Markus Linja

0295 33 2884

markus.linja@valteri.fi

Jyväskylä

Johanna Rytilahti

0295 29 4058

johanna.rytilahti@valteri.fi