Tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan toimiville aikuisille

Ohjauskäynneillä tuetaan lapsen tai nuoren oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumisen mahdollisuuksia hänen omassa oppimisympäristössään. Konsultaatioiden avulla voidaan tukea myös koko työyhteisön osaamisen kehittämistä.

Tukea lähikoulussa opiskeluun

Ohjauskäyntien ja konsultaatioiden avulla vahvistamme koulun ammatillista osaamista ja monialaista yhteistyötä. Samalla ne tarjoavat välitöntä tukea oppimiseen ja kuntoutumiseen sekä opetusjärjestelyihin. Käyntejä tekevät Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat.

Usein tarpeen koulupolun nivelvaiheissa

Ohjauskäynnin tai konsultaation kohteena voi olla yksi tai useampi oppilas tai koko ryhmä.  Oppilaan kannalta keskeisiä ajankohtia ovat usein koulupolun aloitus-, nivel- ja siirtymävaiheet. Aloite voi tulla vaikkapa koulusta, kuntouttajalta tai asumispalvelun piiristä.

Käynnin aikana mietimme oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista sekä pohdimme yhdessä esimerkiksi:

  • oppilaan tai ryhmän vahvuuksia
  • oppimista
  • vuorovaikutusta
  • kommunikoinnin tukemista
  • toiminnanohjausta
  • käyttäytymistä
  • opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja
  • oppimisympäristöjen esteettömyyttä.

Ohjauskäynnin tai konsultaation yhteydessä voimme järjestää tapaamisen, johon osallistuvat lapsen huoltajat sekä lähin opetus-, avustus-, hoito- ja kuntoutushenkilöstö tarpeen mukaan.