Tilauskoulutusaiheitamme

  • Oppimisympäristö – vaativan erityisen tuen peruspilari
  • Oppimisen ja olemisen onni
  • Autismikirjo – miten tukea oppimista?
  • Haastava käyttäytyminen – yhdessä yli esteiden
  • Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
  • Puhetta tukevat kommunikointimenetelmät ja vuorovaikutuksen aktiivinen tukeminen
  • Monitarpeisen oppijan oppimisen tuki
  • Koulunkäyntipulmat ja tuetut verkko-opetusmahdollisuudet
  • Tieto- ja viestintätekniikan keinot tunneilmaisuun, muistin tukemiseen ja toiminnanohjaukseen