Haluatko löytää myönteisiä ratkaisuja oppimisen pulmiin, tilanteiden hallintaan, ongelmien ehkäisemiseen ja vähentämiseen? Jos vastauksesi on kyllä, nämä koulutukset ovat sinua ja työryhmääsi varten. Koulutusten aikana etsitään yhdessä ratkaisuja osallistujien arjen tilanteisiin.

Tilauskoulutusaiheitamme

  • Oppimisympäristö – vaativan erityisen tuen peruspilari
  • Oppimisen ja olemisen onni
  • Autismikirjo – miten tukea oppimista?
  • Haastava käyttäytyminen – yhdessä yli esteiden
  • Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
  • Puhetta tukevat kommunikointimenetelmät ja vuorovaikutuksen aktiivinen tukeminen
  • Monitarpeisen oppijan oppimisen tuki
  • Koulunkäyntipulmat ja tuetut verkko-opetusmahdollisuudet
  • Tieto- ja viestintätekniikan keinot tunneilmaisuun, muistin tukemiseen ja toiminnanohjaukseen

Yhteystiedot