Koulupaikan tarpeen arviointi

Valteri-koulun oppilaaksi tullaan aina tukijakson kautta. Jakson aikana arvioimme monialaisesti oppilaan tuen tarvetta, oppimisvalmiuksia sekä oppimiseen, kuntoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita. Ellei tukijakson aikana löydetä riittäviä tukitoimia oppimisen järjestämiseksi kotikunnassa, voidaan oppilas ottaa määräaikaisesti Valteri-koulun oppilaaksi.

Hakijana kunta

Kunta hakee oppilaspaikkaa Valteri-koulusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Hakemuksen saa toimipisteen yhteyshenkilöltä. Haku tapahtuu sähköisesti. Oppilaaksiotto edellyttää erityisen tuen päätöstä kotikunnasta ja erillistä sopimusta kunnan ja Valteri-koulun kesken mahdollisista avustajapalveluista. Kunta vastaa oppilaan koulukuljetuksista.

Lue lisää koulupaikasta

Yhteystiedot

Tuulia Kuntsi

0295 33 2811

tuulia.kuntsi@valteri.fi

Jyväskylä

Sirpa Oja

0295 33 2863

sirpa.oja@valteri.fi

Mikkeli

Liisa Pentikäinen

0295 33 2060

liisa.pentikainen@valteri.fi

Kuopio

Johanna Pulkkinen

0295 29 4939

johanna.pulkkinen@valteri.fi

Oulu

Hanna-Mari Sarlin

0295 33 5341

hanna-mari.sarlin@valteri.fi

Helsinki

Josefin Svedin

0295 33 2212

josefin.svedin@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut