Koulupaikan tarpeen arviointi

Valteri-koulun oppilaaksi tullaan aina tukijakson kautta. Jakson aikana arvioimme monialaisesti oppilaan tuen tarvetta, oppimisvalmiuksia sekä oppimiseen, kuntoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita. Ellei tukijakson aikana löydetä riittäviä tukitoimia oppimisen järjestämiseksi kotikunnassa, voidaan oppilas ottaa määräaikaisesti Valteri-koulun oppilaaksi.

Hakijana kunta

Kunta hakee oppilaspaikkaa Valteri-koulusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja siihen tulee liittää päätös erityisestä tuesta sekä mahdollisesta pidennetystä oppivelvollisuudesta. Halutessanne voitte myös hyödyntää jo valmista lomakemallia. Sen voitte pyytää toimipisteen yhteyshenkilöltä (yhteystiedot näkyvät alapuolella). Oppilaaksi ottaminen edellyttää kunnan kanssa tehtävää erillistä sopimusta avustus- ja kuljetuspalveluiden hankkimisesta. Valteri-koulun oppilaaksiotto päättyi tänä vuonna 15.04.2021.

Lue lisää koulupaikasta

Yhteystiedot

Inkeri Kekäläinen

0295 33 2050

inkeri.kekalainen@valteri.fi

Kuopio

Tuulia Kuntsi

0295 33 2811

tuulia.kuntsi@valteri.fi

Jyväskylä

Sirpa Oja

0295 33 2863

sirpa.oja@valteri.fi

Mikkeli

Johanna Pulkkinen

0295 29 4939

johanna.pulkkinen@valteri.fi

Oulu

Minna Rouste

0295 33 5314

minna.rouste@valteri.fi

Helsinki