Koulupaikan tarpeen arviointi

Valteri-koulun oppilaaksi tullaan aina tukijakson kautta. Jakson aikana arvioimme monialaisesti oppilaan tuen tarvetta, oppimisvalmiuksia sekä oppimiseen, kuntoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita. Ellei tukijakson aikana löydetä riittäviä tukitoimia oppimisen järjestämiseksi kotikunnassa, voidaan oppilas ottaa määräaikaisesti Valteri-koulun oppilaaksi.

Hakijana kunta

Kunta hakee oppilaspaikkaa Valteri-koulusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Hakemuksen saa toimipisteen yhteyshenkilöltä. Haku tapahtuu sähköisesti. Oppilaaksiotto edellyttää erityisen tuen päätöstä kotikunnasta ja erillistä sopimusta kunnan ja Valteri-koulun kesken mahdollisista avustajapalveluista. Kunta vastaa oppilaan koulukuljetuksista.

Lue lisää koulupaikasta

Yhteystiedot

Katri Hiekkala

0295 33 5379

katri.hiekkala@valteri.fi

Tuulia Kuntsi

0295 33 2811

tuulia.kuntsi@valteri.fi

Jyväskylä

Minna Rouste

0295 33 5314

minna.rouste@valteri.fi

Helsinki

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut