Riitta Lahtinen ja Russ Palmer uskovat kosketuksen voimaan ja jakavat kokemuksia Oppimisen tuen foorumin osallistujien kanssa torstaina 7.4.2022. 

Social-haptic communication – power of touch

Tavatessamme 1990-luvulla huomasimme, että kosketus on nopein keino ilmaista tunteitamme ja läsnäoloamme toisillemme. Puheen, sormittamisen ja kädestä käteen viittomisen ohella kosketusviesteillä jaetaan niin tilaa, toimintaa kuin taidetta; maalauksia ja musiikkia, ja jopa avaruuden ihmeitä.

Kosketusviestien viitekehyksenä on haptiikka, koskettaessamme ympäristöä käytämme tunto- ja liikeaistia, jossa proprioseptiikka ja ympäristöön orientoituminen ilmaisevat missä olemme, mitä ympärillämme on. Englanninkielisellä, toiminnallisella luennollamme jaamme yleisön kanssa kokemuksia, miten kosketus välittää laadukasta tietoa.”

Tutkijat ja kokemusasiantuntijat Riitta ja Russ kouluttavat ympäri maailmaa sosiaalishaptisesta kommunikaatiosta ja kosketuksen kieliopista. Heidän tutkimuksensa kosketusviestit valittiin mm. kuurosokeiden EU-älyvaatteiden pohjaksi. He ovat myös kirjoittaneet useita kirjoja.

Riitta Lahtinen has PhD in special education 2008, developing social-haptic communication. She has 40 years experience working with visually and hearing impaired and other disability groups. She belongs Andante research group in University of Tampere and has published many books. Her research interests are social-haptic communication; haptices, haptemes, dual-sensory impairment, low-vision and mobility, multisensory description.

Russ Palmer is a qualified music therapist and a vibroacoustic therapy practitioner, who studied in Finland and is part of Andante research group in the University of Tampere. He mainly focuses on hearing and dual-sensory impairment and has published several articles on musical perception by cochlear implants and vibrations.
Www.russpalmer.com

Osta lippusi OTF2022-tapahtumaan. Torstaina 7.4.2022 ohjelmassa vuorovaikutusta ja dialogia Russin ja Riitan lisäksi viranomaistoimijoiden ja kuntien edustajien kesken.