Perjantaina Oppimisen tuen foorumissa 8.4.2022 esiintyvät Ringa Aflatuni ja Fredrika Winsten. He ovat ADHD-aktivisteja, jotka pyrkivät lisäämään tietoisuutta neuroepätyypillisyydestä ja vähentämään siihen liittyvää stigmaa. Ringa ja Fredrika tunnetaan parhaiten ADHD-podista. Podcastissa he käsittelevät rennolla, viihteellisellä ja informatiivisella otteella ADHD:ta ja elämää sen kanssa.

Kokemusasiantuntijoina Ringa ja Fredrika uskovat, että osaavalla ja huomioivalla opettajalla on suuri vaikutus lapsen ja nuoren itsetunnon sekä minäpystyvyyden kehittymisessä. Yksilöllisiä tarpeita tukevan opettajan vaikutus heijastuu myös koulun ulkopuoliseen elämään, jopa pitkälle aikuisikään saakka. Kasvatusalan ammattilainen voi saada merkittävän osan neuroepätyypillisen lapsen tai nuoren elämässä, joista useat ovat haasteidensa kanssa muutoin yksin.

Lue Fredrikan ja Ringan blogi aiheesta Valterin kotisivuilta.

Osta lippu OTF2022-tapahtumaan ja tule keskustelemaan lasten ja nuorten voinnista, ja siitä miten saamme käännettyä sen ylöspäin.