Kuuntele podcast täältä.

Tekstivastine:

Piia: Tässä podcastissa kerromme ohjauskäynnistä Villen kouluun. Minä olen näönkäytön asiantuntija Piia Puolanen ja kanssani äänessä on...

Päivi: Päivi Lång. Minä puolestani olen ohjaava opettaja. Tervetuloa kuuntelemaan.

Piia: Kerrotko Päivi hieman siitä, miten päädyimme yhdessä Villen luokse ohjauskäynnille?

Päivi: Joo. Saimme Valteriin yhteydenoton Villen opettajalta, ja opettaja kertoi siinä yhteydenotossa, että hänellä on vähän mietinnässä se, että miten Ville oikeastaan näkee ja mitä Ville näkee siellä luokassa. Luokassa oli vähän epätietoisuutta siitä, että kun Ville toisina päivinä näki ihan hyvin, osoitteli taulultakin asioita, ja sitten oli päiviä jolloin tuntui, että Ville ei oikeastaan tunnistanutkaan ihmisiä kasvoista ja näkemistilanne vaihteli hyvin rajustikin päivän aikana. Ja tämä pohditutti opettajaa, ja erityisesti sitä, kun hän mietti millaista oppimateriaalia hän voi Villelle käyttää, kun aina välillä tuntui, että jokin materiaali sopi hyvin ja toisena hetkenä se ei sitten sopinut ollenkaan.

Ja tämän perusteella minä olin yhteydessä sitten vielä Villen kotiinkin päin ja siinä keskustelujen yhteydessä sain tietoa Villen näkövammasta, sekä myös liikuntavammasta. Villellähän oli myös kehitysvamma ja kommunikaatiohaasteita. Ja sitten päädyttiin siihen lopputulokseen, että on hyvä, että tälle ohjauskäynnille lähdetään moniammatillisesti. Ja sen takiahan me lähdimme Piia sinun kanssasi yhdessä. Meille tuli tämä näönkäytön asiantuntijapuoli mukaan heti alusta alkaen.

Piia: Ja ohjauskäynnin tavoitteena meillä todellakin oli selvittää sitä toiminnallisen näönkäytön tasoa, ja niitä toiminnallisia toiminnallisen näönkäytön vaikeuksia, mitä Villellä oli. Ja selvittää myös sitä, että kuinka näkeminen toimii kommunikaatiossa.

Ja kun lähdetään tekemään toiminnallisen näön arviota, mehän kiinnitämme silloin huomiota siihen, mikä oppimisympäristö on. Millainen valaistus siellä on, onko valaistuksessa jotain korjattavaa luokassa tai kouluympäristössä, tai mikä Villen oppimispaikka on luokassa ja miltä etäisyydeltä hän katsoo kohteita mitä milloinkin on esillä.

 

Toiminnallisen näön arvioinnissa kiinnitetään huomiota kauasnäkemiseen, eli kuinka Ville näki kauas taululle ja opettajan ilmeitä ja oppimateriaalia. Ja sitten sitä lähellenäkemistä arvioitiin myös, eli niitä kommunikaatiokuvia. Muun muassa, että minkä kokoista kommunikaatiomateriaalia on syytä käyttää, jotta Ville näkisi ne mahdollisimman hyvin ja helposti. Lisäksi kiinnitettiin huomiota kontrastien näkemiseen, muun muassa siitä, että kuinka Ville erottaa hieman haaleampia kuvia. Ovatko valokuvat esimerkiksi toimia hänelle, vai eivät. Ja kuinka Ville näkee värejä. Samalla kiinnitettiin huomiota Villen katseluasentoon, oliko asennossa jotain korjattavaa. Missä asennossa hänen olisi helpointa nähdä ja käyttää näköään.

Päivi: Ja sittenhän me vielä pohdimme oppimateriaaliasioita ja erityisesti opettajalla oli toive saada vinkkejä iPadin käytöstä. Sitten minä puolestani kerroin iPodin helppokäyttötoiminnoista ja pohdimme niiden avulla, että esimerkiksi iPadin näyttöön on joskus hyvä tehdä jotain muokkauksia. Sitten esiteltiin opettajalle iPad-sovelluksia, joissa harjoitellaan esimerkiksi katseella seuraamista ja silmä-käsi -yhteistyötä.

Ja ohjauskäynnin päättyessä meillä oli vielä yhteistyöpalaveri. Tähän palaveriin tuli myös Villen huoltajat, sekä keskussairaalasta näönkäytön kuntoutusohjaaja. Ja myös Villen terapeutteja. Tässä palaverissa kerrottiin näistä meidän havainnoistamme, ja niitä meidän toimintaohjeitamme ja neuvoja koululle, että kuinka Villen näkemistä voidaan arkitilanteissa helpottaa sillä tavalla, että Ville ei väsy siihen katsomistilanteessa. Silloin kun Villellä on näönvaraista toimintaa vaativia oppimistehtäviä, niin asento olisi esimerkiksi mahdollisimman hyvä ja tuettu.

Ja tässä palaverissa tietysti pohdittiin myös sitä, että kuinka tästä mennään eteenpäin. Villen kohdalla mietimme sitä vaihtoehtoa, että Ville tulisi välillä käymään täällä Valterissa tukijaksoilla ja meillä välillä olisi jatkossa myös näitä ohjauskäyntejä sinne Villen koululle.

Jos sinulla herää kysymyksiä esimerkiksi oman oppilaasi näönkäytöstä niin ole ystävällinen ja ota yhteyttä esimerkiksi Valterin nettisivujen kautta olevalla yhteydenottolomakkeella tai ihan soittamalla meille Valteriin. Kiitos.

Piia: Kiitos.