Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jonka tavoitteena on vahvistaa ohjattavien ammatti-identiteettiä sekä jaksamista omissa työtehtävissään. Työnohjauksessa paneudutaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviin kysymyksiin sekä yksittäisiin asiakas- ja oppilastilanteisiin.

Työnohjaus avaa uusia näkökulmia työhön. Se kehittää työntekijän kykyä ratkaista työhön liittyviä kuormittavia asioita sekä mahdollisia ristiriitoja. Työnohjauksessa työntekijät tutkivat ja jäsentävät omaa kokemustaan työstä yhdessä työnohjaajan kanssa.

Keskeistä on tarkastella omia työtapoja sekä oppia tunnistamaan omia tausta-ajatuksia ja vuorovaikutuksessa herääviä tunteita. Työnohjaus perustuu luottamukselliseen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja on tavoitteellista sekä yksilön että työyhteisön perustehtävän kannalta.

Työnohjaus on ulkopuolisen ohjaajan ammatillista tukea työyhteisölle, työntekijäryhmille tai yksittäisille työntekijöille. Kaikilla Valterin työnohjaajilla on työnohjaajakoulutus.

Lisätietoja työnohjauspalveluista:

Mikael

  Carina Calenius,
palvelupäällikkö
p. 040 830 3565
carina.calenius@mikael-koulu.fi

Mäntykangas

Pia Walle,
palvelupäällikkö, TtM, työnohjaaja
p. 029 533 2080
pia.walle@mantykangas.fi

Onerva

Päivi Norvapalo,
KM, ohjaava opettaja,
erityisopettaja, fysioterapeutti
p. 0295 332 858
paivi.norvapalo@onerva.fi

Ruskis

Leea Paija,
kehittämispäällikkö
p. 0295 335 465
leea.paija@ruskis.fi

Tervaväylä

Sanna Alila
KT, ohjaava opettaja, erityisopettaja, työnohjaaja STOry,
p. 0295 294 262
sanna.alila@tervavayla.fi

Skilla