Tukijaksot

Tukijaksot palvelevat lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tukijakso tukee lapsen tai nuoren koulunkäyntiä ja oppimista perusopetuksessa ja esimerkiksi silloin, kun hän siirtyy varhaiskasvatuksesta perusopetukseen tai perusopetuksesta jatko-opintoihin.

Tukijakso voidaan järjestää joko Valteri-kouluissa tai oppilaan omassa koulussa. Jakson aikana etsitään käytännön keinoja oppilaan oppimisen, oppimista tukevan kuntoutumisen ja avustamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jakson tavoitteet ja sisältö määritellään yksilöllisesti yhdessä oppilaan, hänen perheensä ja lähityöntekijöidensä kanssa.

Esimerkkejä tukijaksoista:

  • arvioiva tukijakso
  • tiettyyn oppimisen osa-alueeseen suunnattu tukijakso
  • nivelvaiheen tukijakso
  • koulunkäynnin tukijakso
  • ohjattu itsenäisen asumisen harjoittelujakso.

Jaksojen pituudet vaihtelevat muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Aloitteen tukijaksolle hakeutumisesta voi tehdä koulu, sosiaalitoimi tai vanhemmat. Tukijaksoille tarvitaan maksusitoumus kotikunnan opetustoimesta tai sosiaali- ja terveystoimesta.

Tutustu Valterin tukijaksoihin:

Mikael Mikkeli: kieli ja kommunikointi, kuuleminen, neuropsykiatriset häiriöt, monitarpeisuus, näkeminen

Mäntykangas Kuopio: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt, näkeminen

Onerva Jyväskylä: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, näkeminen, kuuleminen, monitarpeisuus

Ruskis Helsinki: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, näkeminen, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt

Tervaväylä Oulu: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, liikkuminen ja motoriikka, monitarpeisuus, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet

Skilla Helsingfors: hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, syn