Ohjauskäynnit ja konsultaatiot

Ohjauskäynnillä tuetaan lapsen tai nuoren oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumisen mahdollisuuksia hänen omassa oppimisympäristössään. Ohjauskäynnit ja konsultaatiot on tarkoitettu tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan toimiville aikuisille. Konsultaatioiden avulla voidaan tukea myös koko työyhteisön osaamisen kehittämistä.

Ohjausprosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa lapsen tai nuoren ja hänen lähiyhteisönsä kanssa.

Ohjauskäyntejä tehdään päiväkoteihin, kouluihin, ryhmäkoteihin, toimintakeskuksiin ja koteihin.

Ohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • pedagoginen ja kuntoutuksellinen ohjaus (mm. vammasta tai sairaudesta aiheutuvien oppimisen erityispiirteiden tunnistaminen ja opetusjärjestelyjen ohjaus),
  • tukitoimien, kouluratkaisujen ja jatko-opintojen suunnittelu,
  • tuki pedagogisten asiakirjojen laatimiseen (mm. HOJKS) tai
  • moniammatillisen yhteistyön rakentaminen.

Ohjauskäynti kestää puoli päivää tai koko päivän. Käyntejä voi olla yksi tai useampia. Ohjauskäynnille tarvitaan maksusitoumus kotikunnan opetustoimesta tai sosiaali- ja terveystoimesta.

Tutustu Valterin ohjaus- ja konsultaatiopalveluihin:

Mikael Mikkeli: kieli ja kommunikointi, kuuleminen, neuropsykiatriset häiriöt, monitarpeisuus, näkeminen

Mäntykangas Kuopio: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt, näkeminen

Onerva Jyväskylä: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, näkeminen, kuuleminen, monitarpeisuus

Ruskis Helsinki: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, näkeminen, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt

Tervaväylä Oulu: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, liikkuminen ja motoriikka, monitarpeisuus, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet

Skilla Helsingfors: hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, syn