Kuntoutus

Valteri tarjoaa oppimista tukevia ja oppimisedellytyksiä vahvistavia kuntoutuspalveluja. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää lapsen tai nuoren toimintakykyä ja oppimista koulunkäynnin eri vaiheissa. Osassa Valterin toimipisteistä laaditaan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelmia.

Valteri tarjoaa esimerkiksi seuraavanlaisia kuntoutuksen palveluja:

  • neuropsykiatrinen valmennus
  • tukikeskustelut
  • apuvälinearviot ja ohjaus
  • näönkäytön arviot ja ohjaus
  • liikkumistaidon arviot ja ohjaus
  • kommunikointitavan arviointi ja ohjaus.

Kuntouttavien palveluiden sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan tarpeiden ja maksusitoumuksen antajan määrittelyn mukaan.

Tutustu Valterin kuntouttaviin palveluihin:

Mikael Mikkeli: kieli ja kommunikointi, kuuleminen, neuropsykiatriset häiriöt, monitarpeisuus, näkeminen

Mäntykangas Kuopio: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt, näkeminen

Onerva Jyväskylä: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, näkeminen, kuuleminen, monitarpeisuus

Ruskis Helsinki: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, näkeminen, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt

Tervaväylä Oulu: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, liikkuminen ja motoriikka, monitarpeisuus, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet

Skilla Helsingfors: hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, syn