Arvioinnit

Arvioinnin kohteena voi olla asiakkaan oppiminen, toimintakyky, kehitystaso, käyttäytyminen tai mieliala. Arviointi tehdään asiakkaan toimintaedellytysten parantamiseksi, opetus- ja kuntoutussuunnitelmien pohjaksi, pedagogisen arvion ja selvityksen tueksi tai osana diagnostista selvittelyä. Arviointi on usein moniammatillista ja tehdään asiakkaan erityistarpeiden pohjalta. Se voi sisältää esimerkiksi

  • oppimisvaikeuksien arvioinnin,
  • apuvälinearvioinnin,
  • kommunikointitavan arvioinnin tai
  • toiminnallisen näönkäytön arvioinnin.

Arviointi tehdään tukijakson aikana tai yksilöllisellä arviointikäynnillä tai -jaksolla. Myös ohjauskäynnin yhteydessä voidaan tehdä jatkoselvittelyille suuntaa antava arviointi. Arvioinnin jälkeen pidetään palautekeskustelu ja laaditaan kirjallinen yhteenveto. Arvioinnin sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan tarpeiden ja maksusitoumuksen antajan määrittelyn mukaan.

Palvelukokonaisuuteen voi liittyä myös Valterin tarjoamia kuntoutuspalveluja tai ohjausta opetuksen ja kuntoutuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi apuvälinearviointiin liittyy yleensä aina ohjausta uusien apuvälineiden käyttöön.

Tutustu Valterin arviointipalveluihin:

Mikael Mikkeli: kieli ja kommunikointi, kuuleminen, neuropsykiatriset häiriöt, monitarpeisuus, näkeminen

Mäntykangas Kuopio: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt, näkeminen

Onerva Jyväskylä: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, näkeminen, kuuleminen, monitarpeisuus

Ruskis Helsinki: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, näkeminen, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt

Tervaväylä Oulu: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, liikkuminen ja motoriikka, monitarpeisuus, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet

Skilla Helsingfors: hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, syn