Ohjaus ja tuki

Valteri täydentää kunnallisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Oheisen kuvion mukaisesti palveluiden muodot, sisällöt ja toteuttamistavat vaihtelevat tarpeen mukaan, tuen eri vaiheissa.

Palvelut voivat kohdistua yksittäisten lasten ja nuorten tarpeisiin tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Ne voivat sisältää esimerkiksi

Lisäksi Valteri tuottaa materiaalia tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Erityistä asiantuntemusta Valterilla on autismin kirjoon, neuropsykiatrisiin häiriöihin, kieleen ja kommunikointiin, kuulemiseen, näkemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyvistä tuen tarpeista.

Lisätietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Esimerkkejä Valterin palveluista tuen eri vaiheissa