SYKSY 2020

26.8. Yhteisopettajuuden voimavaroin tukea oppilaille eriyttämällä ja tukiopetuksen turvin, ohjaava opettaja Hanna Lampi ja laaja-alainen erityisopettaja Lotta Karlsson (tallenne)
29.9.

Kodin ja koulun yhteistyö – ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapangas, ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä ja ohjaavan perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen (tallenne)

6.10. Itsesäätelyn merkitys kouluoppimisessa, ohjaava opettaja Riina Niutanen ja psykologi Satu Peitso (tallenne)
3.11. Kaikki mukaan liikkumaan! – Kokemuksia soveltavan liikunnan ”Iloon yli esteiden” -hankkeesta, fysioterapeutti Henni Huttunen ja kuntoutuspäällikkö Mari Jokitalo-Trebs (tallenne)
24.11. För en lättare vardag, handledande lärare Jenny Sjöström (tallenne)
14.12. Millä keinoin kouluarjessa on mahdollista vaikuttaa oppilaan motivaatioon?, ohjaavat opettajat Katri Rinne ja Matti Salmela (tallenne)

KEVÄT 2021

26.1. Vuosiluokkiin sitomaton opetus – lainsäädäntöä ja käytäntöä, opetusneuvos Riia Palmqvist, ohjaavat opettajat Tiina Pilbacka-Rönkä ja Sari Granroth-Nalkki (tallenne)
16.2. Erityiset painoalueet – mahdollisuus motivoitua, ohjaava opettaja Sari Granroth-Nalkki (tallenne)
23.3. Arviointi ja Oppimisen tuen neuvonta –chatbot, Oppimisen tuen neuvontapalvelun asiantuntijat (tallenne)
28.4. Mitä tehdä, kun oppilas käyttäytyy haastavasti ja motivaatio koulunkäyntiin on hukassa? Var är motivationen?, handledande lärare Jenny Sjöström ja toimintaterapeutti Mirjami Pesonen (tallenne)
18.5. Kehityksellinen kielihäiriö varhaiskasvatuksessa – Valterin palvelut tukena, puheterapeutit Päivi Jääskö ja Outi Paakkari (tallenne)