Tilauskoulutukset

Valteri tarjoaa räätälöityjä tilauskoulutuksia lähtökohtana asiakkaan tarpeet. Koulutusaiheita voivat olla esimerkiksi

  • oppimisympäristöjen suunnittelu,
  • pedagogiset ratkaisut,
  • oppiminen ja oppimista tukeva kuntoutus,
  • kommunikointi ja vuorovaikutus,
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus,
  • käyttäytyminen ja elämänhallinta sekä
  • eri aineiden opetukseen, psykososiaalisiin haasteisiin ja opinpolun siirtymävaiheisiin liittyvät teemat.

Tilauskoulutus on mahdollista toteuttaa yksittäisinä asiantuntijaluentoina, koulu- tai kuntakohtaisina koulutuspäivinä, esimerkiksi Veso-koulutuksina, tai prosessimaisina pitkäkestoisina kokonaisuuksina.

Tutustu Valterin koulutustarjontaan:

Mikael Mikkeli: kieli ja kommunikointi, kuuleminen, neuropsykiatriset häiriöt, monitarpeisuus, näkeminen

Mäntykangas Kuopio: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt, näkeminen

Onerva Jyväskylä: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, näkeminen, kuuleminen, monitarpeisuus

Ruskis Helsinki: liikkuminen ja motoriikka, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet, kommunikointi, näkeminen, monitarpeisuus, neuropsykiatriset häiriöt

Tervaväylä Oulu: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, liikkuminen ja motoriikka, monitarpeisuus, neurologiset ja muut pitkäaikaissairaudet

Skilla Helsingfors: hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, syn