Koulutus

Valteri järjestää valtakunnallisia, alueellisia, paikallisia ja koulukohtaisia koulutuksia. Koulutukset voivat olla pitkäkestoisia koulutus- ja kehittämisprosesseja tai tiiviiseen asiasisältöön keskittyviä koulutustilaisuuksia. Prosessimaiseen toteutukseen voi liittyä konsultaatiota tai työnohjausta.

Valterin yhteiset koulutushankkeet ovat Opetushallituksen rahoittamia ja osallistujille maksuttomia. Yksittäisten Valterin toimipisteiden koulutukset ovat pääosin tilauskoulutuksia. Tilauskoulutusten mahdolliset koulutusaiheet ja -sisällöt kuvataan koulutuskalenterissamme ja kunkin Valterin toimipisteen kotisivuilla.