Tervaväylä tarjoaa oppilailleen AP/IP-toimintaa koulupäivinä klo 7.00-17.00 välisenä aikana. AP/IP-toiminta on maksullista palvelutoimintaa, johon tarvitaan maksusitoumus kotikunnasta.

Lisätiedot:
oppilastuen päällikkö Anu Holappa
p. 029 529 4156
etunimi.sukunimi@valteri.fi

Hakuohje aamu- ja iltapäivätoimintaan

Oululaiset hakevat AP/IP toimintaan toistaiseksi Tervaväylän omalla hakemuslomakkeella sekä kaupungille myös omalla hakulomakkeella (molemmat täytettävä). https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/aamu-ja-iltapaivatoiminta

Muut kuin oululaiset: olkaa yhteydessä kotikuntanne AP/IP hoidosta vastaavaan henkilöön/tahoon (yleensä joko vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai nuorisotoimen aamu- ja iltapäivähoidon koordinaattori) AP/IP-toiminnasta sopiaksenne. Tämän jälkeen hakemus Tervaväylään.

Hakemuslomakkeen aamu- ja iltapäivätoimintaan saa tulostettua oheisen linkin kautta. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa oppilaan mukana koululle tai postitse osoitteella:
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä
Anu Holappa
PL 106, 90049 VALTERI

Tervaväylän aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien oppilaiden vanhempien (tai kotikunnassa aamu ja iltapäivähoidosta vastaavan) tulee varata aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät kuljetukset itse. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä vastuutahoon (oululaisilla logistiikkakeskuksen ajojärjestelijä), muilla kuin oululaisilla kotikunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijä/opetustoimen vastuuhenkilö.