Kansainväliset kehittämishankkeet

ALL ABOARD! – OSAAMISEN JAKAMISTA JA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA INKLUSIIVISEN KOULUNKÄYNNIN TUEKSI

’All Aboard’ on Valterin koordinoima, EU-rahoitteinen Erasmus + KA2 -kumppanuushanke, jossa partnereina ovat oppimis- ja ohjauskeskukset GO! Belgiasta, National Star Englannista ja Statped Norjasta. Näiden keskusten tehtävänä on tukea monimuotoisesti inklusiivisen koulunkäynnin toteutumista perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää resurssikeskusten keskinäistä osaamisen jakamista ja henkilöstön kouluttamista sekä mallintaa kokemuksia hyvistä käytänteistä avoimeen käyttöön. Lopputuotoksena on inklusiivisia käytänteitä tukeva täydennyskoulutusmoduuli, jota hankemaat voivat käyttää jatkossa Erasmus+ KA1 koulutuksena EU:n alueella. Kolmivuotinen hankea on alkanut syyskuussa 2016 ja päättyy keväällä 2019 kansainvälisen seminaarin toteuttamiseen Suomessa. Hankesivustot ovat kehitteillä. Lisätietoa Tarja Hännikäinen, hankekoordinaattori, Valteri Onerva

ERASMUS+ hanke “Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis and Education” 2014 - 2017

JNCL-tautia sairastavien lasten ja nuorten asioihin keskittyvä Erasmus+ KA2 monikansallinen hanke alkoi vuonna 2014. Hankeen tavoitteena on tuottaa teemalla ’elinikäinen oppiminen ja laadukas elämä’ sekä verkkosivusto että psykososiaalisiin ja kasvatuksellisiin teemoihin painottuva kirja. Kohderyhmänä ovat JNCL-tautia sairastavat henkilöt, heidän lähiverkostonsa, opetushenkilöstö sekä alan muut ammattilaiset. Toimijoina hankkeessa ovat eri maiden näkövamma-alan oppimis-ja ohjauskeskukset ja vanhempainyhdistykset. Hanketta koordinoi Statped, Norja ja yksi partnereista on Valteri-Onerva. Suomessa hankeryhmään kuuluvat lisäksi Näkövammaisten Liitto ja JNCL- vanhempainyhdistys. Hanke päättyy syksyllä 2017, ja loppuvaiheessa järjestetään myös Suomessa seminaari hankkeen esittelemiseksi. Lisätietoa Marja-Leena Forssas, Valteri Onerva

ERASMUS+ KA1-LIIKKUVUUSHANKE

Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeen tavoitteena on moniammatillisen osaamisen syventäminen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa ja kuntoutuksessa. Liikkuvuushankkeella mahdollistetaan henkilöstön kansainvälinen toiminta ja uusien taitojen oppiminen erityisesti tieto- ja viestintäteknologian ja inklusiivisen tuen alueella. Liikkuvuushankkeessamme on sekä job shadowing -toimintaa että osallistumista koulutuksiin. Job shadowing mahdollistaa ohjauspalvelutoiminnan laadun ja toimintatapojen kehittämisen. Tutustumme inklusiivista opetusta toteuttaviin oppimisympäristöihin ja niitä tukeviin resurssikeskuksiin. Toimintakulttuurimme mukaan osallistumme job shadowing – toimintoihin pareittain tai tiimeinä, ja lähtijöinä ovat esimiehet sekä opetus- ja kuntoutushenkilöstö. Kolmen eri maan kohteisiin tutustuu yhteensä 10 henkilöä.

Koulutuksiin osallistumisten tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian käyttötapojen moniammatillinen kehittäminen laajalti tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. Pyrkimyksenä on oppilaan osallisuuden parantaminen ja mahdollisimman esteetön toiminta. Neljään erilaiseen koulutukseen osallistuu yhteensä kahdeksan henkilöä. Hankkeen liikkuvuudet tuottavat sekä rakenteellista että sisällöllistä osaamista henkilöstöllemme ja tätä kautta tukea oppilaille ja organisaatiomme kehittämiselle. Lisäksi liikkuvuudet tuottavat organisaatiollemme kansainvälisiä verkostoja. Pitkäaikaisena vaikutuksena voidaan nähdä inklusiivisten tukitoimien kehittyminen ja tehostuminen valtakunnallisesti.

COMMUNICATE AND PARTICIPATE.

Communicate & Participate - Empowerment of Children through AAC -projektin tavoitteena on auttaa oppilaita ilmaisemaan itseään, osallistumaan lähiyhteisön elämään ja olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Projekti tukee koulujen opettajia ja muuta henkilökuntaa AAC-menetelmien käytössä kehittämällä ja jakamalla konkreettisia kommunikointituotteita.

Hankkeen sivut: http://www.conductive-aac.eu/ (Ruskis)

eSPECIALLY MOBILE

Erasmus+ -hanke, jonka tavoitteena on antaa henkilökunnalle mahdollisuuksia kouluttautua hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaammin opetuksessa ja kuntoutuksessa. Kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen kautta etsitään uusia ja innovatiivisia tapoja toiminnan kehittämiseksi. (Mikael)