Kehittämishankkeet

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin eri toimipisteissä toteutetaan koulutushankkeiden lisäksi sekä kansallisia että kansainvälisiä kehittämishankkeita. Hankkeiden yhteistyöverkostoissa on muita opetus- ja kasvatusalan toimijoita sekä mm. alan liittoja ja järjestöjä. Useissa hankkeissa tehdään tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen kanssa. Kansainväliset yhteistyöhankkeemme on organisoitu ja rahoitettu Comenius ja Erasmus+ kumppanuushankkeiden sekä henkilöstön liikkuvuushankkeiden kautta.