Kouluttaja

toimintaterapeutti YAMK, varhaiskasvatuksen opettaja, sote-alan kliininen asiantuntija, johtamisen erikoisammattitutkinto

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kolmiportaisen tuen järjestämisen asioissa. Mirjamia kiinnostavat lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen.

  • psyykkiset – ja käyttäytymisen haasteet
  • tukitoimet päiväkoti ja kouluarjessa
  • päiväkodin ja koulun toimintakulttuuri
  • perhe- ja verkostotyö
  • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat

Kouluttaja

ohjaava perhetyön asiantuntija | KM, erityisopettaja, sosionomi (ylempi amk)

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

  • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
  • perhe- ja verkostotyö 
  • neuropsykiatriset haasteet 
  • haastava käyttäytyminen