Espoon kaupungin kokeilu tukee kaikkien oppilaiden opiskelua lähikoulussa

Syksyllä 2019 Espoon kaupungin opetustoimi päätti aloittaa kahden vuoden kokeilun lähikouluperiaatteen vahvistamiseksi. Kaupungissa on pääsääntöisesti annettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille opetusta erityisopetusryhmissä, mutta nyt haluttiin kokeilla, mitä vaikutuksia olisi, jos em. oppilaat integroitaisiin lähikouluihin. Pilottiin odotettiin noin kuutta koulua, kun vetäjien yllätykseksi mukaan ilmoittautui kolmasosa kaupungin kouluista eli 28 koulua.

Vielä suuremmin yllättivät tulokset: suhtautuminen lähikouluperiaatteeseen on muuttunut vuoden aikana selkeästi myönteisempään suuntaan luokanopettajien ja aineenopettajien keskuudessa. On nähty, kuinka kaikki oppilaat ryhmässä hyötyvät tuen uudelleen järjestämisestä. Vuoden 2019 syksynä 132 tuen tarpeessa olevaa oppilasta siirtyi erityisopetuksen ryhmästä lähikouluun ja vain viidelle näistä haettiin enää jouluna pienluokkapaikkaa. Kuuntele Espoon kaupungin matkasta: suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin.

Podcastissa keskustelevat Espoon kaupungin opetuksen tuen päällikkö Miia Loisa-Turunen, suunnittelijat Mari Grönroos ja Mari Silvennoinen sekä haastattelun lopulla keskusteluun liittyvä aluepäällikkö Kaisa Alaviiri. He osallistuivat Tukea tuen järjestäjille – koulutuskokonaisuuteen, jonka myötä ja Valterin konsultoimana prosessia on viety eteenpäin. Haastattelu on toteutettu 11.6.2020 Teams-etäyhteyksin ja sen vetää Valterin ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi.

”Ehkä se avasi myös meidän silmät, kun niitä oli 28 koulua, jotka olivat valmiita … uudenlaiseen toimintaan.” – Mari Grönroos –

”Ollaan tehty nollasumma-pelillä eli se raha, mikä me olisi Espoon kaupunkina annettu niihin erityisopetusryhmiin on nyt annettu niille kouluille, jotka sitä tukea integraatiossa ovat lähikoulussa antaneet.” – Miia Loisa-Turunen-

””Vahvasti olemme sitä mieltä, että tämä on oikea tapa, että me vahvistetaan lähikoulua niin, että se on kaikille oppilaille mahdollinen. Tästä tulee erityistä kiitosta, että se tuki, mitä me ollaan pystytty kohdentamaan näille oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös, on vahvistanut kaikkien oppilaiden tukea. Koulu kokonaisuudessaan näiden luokkien osalta ja myös laajemmaltikin on tuottanut, että yhteistyö on vahvistunut ja sitä kautta kaikkien oppilaiden on helpompaa ja parempaa liittyä omaan yhteisöön. Että kyllä ilolla olemme tässä mukana.” – Kaisa Alaviiri –

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje