Stöd för lärande och skolgång

 

 

VALTERI, som hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde, är riksomfattande center för lärande och kompetens, som har sex enheter på olika håll i Finland.

VALTERI kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång.

VALTERI stöder närskoleprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

VALTERIs tjänster kan rikta sig till behoven hos enskilda barn och unga eller en hel arbetsgemenskaps, kommuns eller ett områdes behov.